GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO FIO

Szanowni Państwo.

Z dniem 15.02.2010 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Generator Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010 r. jest już nieaktywny.